בשעה טובה פתחנו את הסיורים
הרשמה דרך האתר בלבד
תופעת טבע לנים בפארק הנחת ילד
בהצגת קופון בכניסה לסיור...
₪30
0
תופעת טבע לתושבי הגולן
בהצגת תעודת זהות
ילד/מבוגר...

₪30
0
תופעת טבע צימרים
בהצגת קופון הנחה
ילד/מבוגר...

₪30
0
תופעת טבע ילד
התשלום לילד מגיל 3-12
...

₪35
0
תופעת טבע מבוגר
מבוגר 13 ומעלה...
₪30
0
סיכום הזמנה
סה"כ