בעקבות עבודות הנגשה במסלול המסלול סגור למבקרים
נשוב לפעילות מחודשת במרץ 2021
תופעת טבע לנים בפארק הנחת ילד
בהצגת קופון בכניסה ל...

₪30
0
תופעת טבע לתושבי הגולן
בהצגת תעודת זהות


₪30
0
תופעת טבע צימרים
בהצגת קופון הנחה

₪30
0
תופעת טבע ילד
התשלום לילד מגיל 3-1...

₪35
0
תופעת טבע מבוגר
מבוגר 13 ומעלה

₪30
0
סיכום הזמנה
סה"כ