ת. הגעה
ת. יציאה
חדר מבוגרים ילדים תינוקות
1
האורחים יכולים לבטל את ההזמנה בחינם עד 14 ימים לפני ההגעה. האורחים יחויבו בסך המחיר הכולל של ההזמנה אם הם יבטלו את ההזמנה במהלך 14 הימים שלפני ההגעה. אם האורחים לא יופיעו הם יחויבו בסך המחיר הכולל של ההזמנה.