הסיורים סגורים בחורף
התחדשו במרץ 2020
תיאור מחיר כמות
תופעת טבע ילד
התשלום לילד מגיל 3-12

₪35
0
תופעת טבע מבוגר
מבוגר 13 ומעלה

₪30
0
סה"כ: